TRANG TRÍ NỘI THẤT CÔNG MINH

Học bổng Mỹ : Phân biệt 3 thời hạn nộp hồ sơ

Học bổng Mỹ : Phân biệt 3 thời hạn nộp hồ sơ

Học bổng Mỹ : Phân biệt 3 thời hạn nộp hồ sơ

Lựa chọn các trường mà mình sẽ nộp hồ sơ là một quyết định vô cùng quan trọng đối với các bạn học sinh muốn theo học tại các trường đại học Mỹ. Bên cạnh đó, các học sinh cũng cần quan tâm và hiểu rõ về 3 hạn nộp phổ biến Early Decision (ED), Early Action (EA) và Regular Decision (RD) để có cho mình một chiến lược nộp hồ sơ thông minh nhất.

 

 

Early Decision

(ED)

Early Action

(EA)

Regular Decision

(RD)

Thời hạn nộp đơn

Tháng 11

Đầu tháng 11 đến giữa tháng 12

Tháng 1 -2

Nhận kết quả

Tháng 12

Đầu tháng 11 đến giữa tháng 12

Tháng 3 tháng 4

Số lượng hồ sơ có thể apply

chỉ được phép nộp hồ sơ vào một trường duy nhất với những ràng buộc nhất định từ nhà trường

có thể nộp vào nhiều trường trong đợt EA và không chịu bất kỳ ràng buộc nào của hội đồng tuyển sinh

Có thể nộp hồ sơ vào nhiều trường và có quyền tự do lựa chọn theo học trường đại học yêu thích trong số những trường chấp nhận hồ sơ học sinh đó.

Điều kiện ràng buộc

Buộc cam kết theo học

Học sinh buộc phải cam kết chấp nhận offer nếu được nhận với mức hỗ trợ tài chính mong muốn.

Đồng thời, các bạn cần rút hồ sơ của các trường đã ứng tuyển và không được nộp hồ sơ vào các đợt sau.

Không phải cam kết theo học

học sinh có thể lựa chọn học tại trường EA hoặc không nếu được trường nhận.

Hơn nữa, các bạn cũng vẫn có quyền nộp hồ sơ vào các trường khác trong những đợt nộp tiếp theo.

Không phải cam kết theo học

học sinh có thể nộp hồ sơ vào nhiều trường và có quyền tự do lựa chọn theo học trường đại học yêu thích trong số những trường chấp nhận hồ sơ học sinh đó.