TRANG TRÍ NỘI THẤT CÔNG MINH

Quy định mới nhất về nhập cảnh vào Vương quốc Anh áp dụng từ 18/3/2022

Quy định mới nhất về nhập cảnh vào Vương quốc Anh áp dụng từ 18/3/2022

Quy định mới nhất về nhập cảnh vào Vương quốc Anh áp dụng từ 18/3/2022

Nếu bạn nhập cảnh vào vương Quốc Anh sau 4 giờ sáng (giờ UK) Thứ Sáu ngày 18 tháng 3, bạn lưu ý:

  • Không phải thực hiện bất kỳ xét nghiệm  COVID-19 nào  trước khi bạn khởi hành hoặc sau khi bạn hạ cánh vào vương quốc Anh
  • Không phải điền UK passenger locator form trước khi bạn khởi hành
  • Không cần phải cách ly khi đến nơi

Điều này sẽ áp dụng cho dù bạn đã tiêm phòng vacin COVID-19 hay chưa.

Lưu ý: nếu bạn đến Anh trước 4 giờ sáng, ngày 18 tháng 3, bạn phải tuân theo các quy tắc hiện hành

Nguồn tin: https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19#march-travel-to-england-changes