TRANG TRÍ NỘI THẤT CÔNG MINH

Mang theo con trẻ khi đi học

Mang theo con trẻ khi đi học

Mang theo con trẻ khi đi học

Nếu bạn mang theo con trẻ trong độ tuổi đi học khi bạn đang học tại Australia, bạn phải sắp xếp cho con bạn đến trường. Các yêu cầu nhập học và học phí khác nhau giữa các bang và vùng lãnh thổ và các trường Australia. Sau đây là bản tóm tắt về các thỏa thuận chi phí của các trường công lập tại mỗi vùng và bang Australia, cùng với đường dẫn đính kèm đến các website liên quan.

1.Mang theo con trẻ khi đi học

 

Nếu bạn mang theo con trẻ trong độ tuổi đi học khi bạn đang học tại Australia, bạn phải sắp xếp cho con bạn đến trường. Các yêu cầu nhập học và học phí khác nhau giữa các bang và vùng lãnh thổ và các trường Australia. Sau đây là bản tóm tắt về các thỏa thuận chi phí của các trường công lập tại mỗi vùng và bang Australia, cùng với đường dẫn đính kèm đến các website liên quan.

ACT:  Người có thị thực tạm thời được phép nộp đơn xin miễn học phí cho người phụ thuộc trong độ tuổi đi học. Xin vui lòng tham khảo chi tiết về học phí tại  website Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ACT.

NSW:  Học phí áp dụng cho hầu hết người phụ thuộc của người tạm trú tại New South Wales. Để biết một số trường hợp ngoại lệ, vui lòng truy cập website Bộ Giáo Dục và Truyền Thông.

NT:  Người phụ thuộc ở của du học sinh theo học đại học hoặc cao đẳng nghề được xem như du học sinh quốc tế và phải trả toàn bộ học phí. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là người phụ thuộc của sinh viên theo diện học bổng AusAID và chương trình học bổng tiến sĩ theo thỏa thuận với Đại học Charles Darwin. Thông tin chi tiết có trên website Bộ Giáo Dục NT.

QLD:  Bộ Giáo Dục, Đào Tạo và Tuyển Dụng miễn giảm học phí cho người phụ thuộc đủ điều kiện có cha mẹ đang theo học tại các trường đại học ở Queensland. Thông tin về chính sách này hiện có trên website  Cơ Quan Giáo Dục Quốc Tế Queensland.

SA:  Thông tin về học phí cho người phụ thuộc của du học sinh quốc tế có trên trang web Sinh Viên Quốc Tế Chính Phủ SA. Chính phủ South Australia miễn học phí cho người phụ thuộc hội đủ điều kiện của nghiên cứu sinh học tại các trường đại học South Australia. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang thông tin về Con Trẻ Của Người Nhận Học Bổng Chính Phủ SA

VIC:  Học phí là như nhau cho tất cả các trường công Bang Victoria. Học sinh có cha mẹ đang học tại trường đại học Victoria có thể được giảm học phí. Thông tin chi tiết có trên website StudyVIC.

TAS:  Hầu hết các học sinh theo dạng người phụ thuộc đều phải đóng tiền học phí khi học tại các trường công Bang Tasmania. Để biết đầy đủ thông tin, vui lòng truy cập vào website Bộ Giáo Dục Bang Tasmania.

WA:  Ở Western Australia, con cái của sinh viên quốc tế diện cao học có thể được hưởng trợ cấp khi học tại các trường công. Trẻ hội đủ điều kiện có thể vào học tại các trường công với mức học phí tương tự với học sinh bản xứ.