TRANG TRÍ NỘI THẤT CÔNG MINH

Kế hoạch mở biên giới trở lại của bang Tây Úc

Kế hoạch mở biên giới trở lại của bang Tây Úc

Kế hoạch mở biên giới trở lại của bang Tây Úc

Theo thông báo mới nhất của chính phủ bang Tây Úc, Tây Úc dự kiến sẽ chào đón các sinh viên quốc tế trở lại vào Học kỳ 1 năm 2022. Ngày chính thức mở cửa biên giới sẽ được chính phủ công bố ngay sau khi bang đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng 80% dự kiến vào tháng 12.

Bộ trưởng bộ giáo dục Sue Ellery xác nhận rằng kế hoạch Chuyển tiếp an toàn của bang Tây Úc dự kiến ngày mở lại vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm 2022, điều này sẽ cho phép sinh viên quốc tế đủ điều kiện kịp nhập học cho học kỳ 1 năm 2022 hoặc bắt đầu khóa tiếng Anh hay khóa dự bị Đại học trước kỳ nhập học học kỳ 2 năm 2022.

Khi nhập cảnh WA, sinh viên quốc tế đã tiêm chủng  đầy đủ 2 mũi  vắc xin sẽ không bị cách ly miễn là  họ phải cung cấp được chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72h trước khi khởi hành và hoàn thành thẻ G2G trước khi nhập cảnh. 

Sinh viên chưa tiêm đủ 2 mũi sẽ không được phép nhập cảnh vào Tây Úc

https://www.studyperth.com.au/blogs-news/fully-vaccinated-international-students-to-return-to-wa-for-semester-1-2022/